30. 1. 2020

Den her

Naše škola opět hrou! Oslavu pololetního vysvědčení jsme si náramně užili při tradičním celoškolním hračkování. Skvělá příprava na pololetní prázdniny, nemyslíte?