Kontakt

Kontakt

Vedení školy: +420 739 372 401

Sborovna: +420 777 905 501

Prima klub: +420 608 421 246

Soukromá základní škola spol. s r.o.,
Pasteurova 7
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 25368702

Zařazena MŠMT ČR do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení s účinností od 2. 9. 1992.

Vedení školy:

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky

Metodik výuky

Vedoucí PRIMAklubu

Jednatel společnosti