Pracujeme s IPADy v angličtině

Technika ve škole může být za dodržení všech pravidel skvělým pomocníkem…