Řekli o nás

Řekli o nás

Bylo to PRIMA, děkujeme!!!
Děkujeme za skvělé vzdělání, které získal Daniel v průběhu 9 let, resp. 10let s přípravkou, ve Vaší Prima škole.
Děkujeme, že mohl Daniel prožívat šťastné dětství bez písemných domácích úkolů, ale s možností věnovat se odpoledne svým zájmům.
Děkujeme za výbornou přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu.
Děkujeme celému kolektivu školy za přátelské až rodinné prostředí-jste PRIMA!!!
Přejeme všem dětem, aby se mohly vzdělávat na školách s tímto PRIMA přístupem, kde se vzdělává formou projektů, kde můžete trávit přestávky např. hrou na bicí, kde hudebka vede žáky k lásce k hudbě a kde jste pro učitele partnerem a můžete se na něj kdykoliv obrátit.

Kamila a Michal Juříčkovi, rodiče

Naše obě děti navštěvují Primaškolu od první třídy. Starší syn si letos na chvíli odskočil na osmileté gymnázium. Ze školy chodil nešťastný a otrávený, neustále jsme doma řešili, že chce zpět na Primaškolu.
Po zvážení všech pro a proti se na Primaškolu vrátil. Už je z něj zase spokojený kluk, který do školy chodí rád, těší se na vyučující i spolužáky. Oceňuji na Primaškole přátelské rodinné prostření, individuální přístup pedagogů, výuku angličtiny a v neposlední řadě rozvoj dětí i po stránce výtvarné a hudební.
Děkuji vedení školy za velmi vstřícný a lidský přístup při řešení našeho problému.

Martina Ledvinková, rodič

Syn si po přestupu ze státní školy do Primaškoly brzy našel díky skvělé a citlivé pedagogické práci a přátelskému prostředí své místo a v neposlední řadě zlepšil i svůj prospěch. Do školy se Daniel těší, líbí se mu její atmosféra a doslova rodinné prostředí, které zde děti mají. Primaškola motivuje děti k píli, samostatnosti, komunikativnosti a překonávání překážek bez zbytečného stresu. Primaškola je navíc krásná, moderní a barevná, takže jako rodiče víme, že naše dítě tráví den v esteticky podnětném prostředí. Výuka je poutavá a zajímavá a také díky nižšímu počtu dětí ve třídách se mohou učitelé věnovat žákům podstatně více, než v klasických školách. Děti jdou také velmi kvalitně připraveny na příjimací zkoušky na střední školy a následné studium.

Petra a Daniel Trubkovi, rodiče

Přijměte obrovské poděkování za to, že se má dcera mohla vzdělávat na tak skvělé škole. Děkuji Vám i všem pedagogům za profesionální a zároveň lidský přístup, kterého si velmi vážím a oceňovala jsem ho zejména, když se Martina potýkala s různými zdravotními potížemi.

Mgr. Ludmila Kainarová, rodič

Primaškola zaujme na první pohled – nápaditými interiéry, přátelskou atmosférou, upřímným zájmem o rozvoj každého z žáků. Při spolupráci s ní oceňuji zejména sehraný tým pedagogů, ochotných se dále vzdělávat, a systematičnost vedení při zavádění inovací do výuky. Učitelé procházejí efektivním individuálním koučinkem. Témata vzdělávání pedagogického sboru i vedení jsou vybírána s ohledem na dlouhodobý rozvoj školy i aktuální situaci. V průběhu spolupráce trvající již tři roky tak vidím velký pokrok zejména v práci jednotlivých učitelů i pedagogického sboru jako celku. A z takových výsledků mám upřímnou radost.

Andrea Vedralová, pedagogická supervizorka a odborná lektorka

Dobrý den paní ředitelko, moc Vás pozdravuji a ráda bych Vám napsala, jak se mi daří na střední škole. Na konzervatoři jsem velmi spokojená a zejména v hlavním oboru zaznamenávám úspěchy. V prvním pololetí jsem na vysvědčení prospěla s vyznamenáním. Chtěla bych Vám poděkovat, že zvlášť v angličtině se mi velmi daří. Vedle ostatních spolužáků pociťuji, že bez problémů zvládám komunikovat a konverzovat. Jsem ráda, že jste mi ve vzdělání a přístupu k němu položili výborný základ. Mějte se moc hezky!

Karolína Gebauerová, absolventka PRIMAškoly

Naše zkouškové centrum Cloverleaf spolupracuje s Primaškolou ji několik let. Každoročně organizujeme pro její žáky mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny Cambridge English. Žáci jsou velmi úspěšní při skládání jak zkoušek pro děti YLE, tak i vyšších jazykových certifikátů (KET a PET). Je opravdu obdivuhodné, že žáci 8. třídy z Primaškoly mají výborné výsledky u jazykové zkoušky PET, která svou jazykovou úrovní odpovídá maturitní zkoušce určené podstatně staším studentům. Je vidět, že žáci jsou vysoce motivovaní a ke zkoušce díky výuce ve škole perfektně připraveni.

Sylvie Krčmářová, Jazykové zkoušky Cambridge English, Cloverleaf

Před několika dny jsem nastoupil na střední školu a zatím pouze opakujeme. Překvapuje mě, kolik toho oproti ostatním žákům vím a kolik toho v mojí hlavě z PRIMAškoly zůstalo. Na tuhle školu a úžasných devět let s ní, mi zůstane spousta skvělých vzpomínek a zjevně budu ještě dlouho vděčný svým bývalým učitelům za to, co do mé hlavy dostali.

Lubomír Fridrich, absolvent PRIMAškoly

V rámci praxe mého studia jsem měla příležitost se zúčastnit výuky angličtiny ve třídách druhého stupně PRIMAškoly pod vedením pana učitele Jana Kováče a rodilého mluvčího.
Musím říct, že mě velmi mile překvapila přátelská atmosféra ve třídách, úroveň angličtiny a velmi dobra výslovnost, zvláště pak u žáků deváté třídy. Pozitivní také bylo, že v průběhu celé hodiny žáci ochotně spolupracují a jsou učitelem vedeni k samostatné komunikaci.

Kateřina Farníková, angličtina pro školskou praxi

Škola-základ života, nebo také začátek problémů, nepochopení, pochybování o svých schopnostech. Přechod ze státní základní školy na PRIMAškolu udělal z naší dcery Klárky opět dívku s chutí učit se, těšení se mezi své spolužáky a hlavně skončilo řešení krádeží, šikany a nedorozumění si se svými vrstevníky. Učitelé mají pochopení pro problémy žáků, trpělivě učivo vysvětlují a vedou žáky k zodpovědnosti za svou práci a ke slušnému chování. Samotná budova školy okouzlí nevšední architekturou, z interiéru školy vyzařuje klid, pohoda, přátelská až rodinná atmosféra. Vážená paní ředitelko, ještě jednou moc děkujeme za to, že se Klárka může vzdělávat na tak skvělé škole a že tato škola ji opět vrátila úsměv do tváře při vyslovení slova – ŠKOLA. Velký dík také patří celému kolektivu školy.

Pavla Němcová, rodič

Děkuji ještě jednou za celou přípravku a krásný zápis! Nadi cestou říkala jaký to byl dnes krásný den s tím zápisem…

Miriama Svobodová, rodič