Školní rok u nás

Školní rok u nás

Kdy u nás máme výuku a přestávky?

1. hodina 08:30 – 09:15
2. hodina 09:30 – 10:15
3. hodina 10:30 – 11:15
4. hodina 11:30 – 12:15
5. hodina 12:20 – 13:05
6. hodina 13:10 – 13:55
7. hodina 14:00 – 14:45
8. hodina 14:50 – 15:35

Během školního roku se mohou žáci postupně zapojit rozmanitých volnočasových aktivit a kroužků.

Z kroužků nabízíme například:

DIVADLO – hra s loutkami, rozvíjení fantazie, projevu a spolupráce

RENDLÍČEK – voňavé kuchtění

KERAMIKA – práce s keramickou hlínou

LEGO – rozvoj logického a prostorového myšlení a jemné motoriky, průprava pro technickou výuku

FOTOKURZ – jak ovládat kompozici, expozici, práci s barvami, fotit v manuálních režimech atp.

TVOŘENÍ – rukodělné práce, perličky, provázky, drátky, FIMO, základy drhání, šití, vyšívání

LOGIK – logické, strategické deskovy hry, hlavolamy, rébusy, šifry…

ŠIKULÁČEK – práce s papírem, zažehlovacími perličkami, práce s těsty, výroba drobných ozdobných předmětů a dárků, kreslení na látku, ubrousková technika, výroba svíček

ŠKOLNÍ KAPELA – pro ty, které baví zpěv a je pro ně jedna hodina hudebky za týden málo

ENGLISH CLUB – anglická konverzace angličtiny s rodilým mluvčím

a další… Přijďte se podívat! :-)

V rámci výuky angličtiny a anglického klubu pořádá naše škola také pravidelnou přípravu na britské zkoušky. Spolupracujeme s autorizovaným centrem mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English a nabízíme dětem možnost vykonat nejen jazykové zkoušky Cambridge pro děti (YLE), ale také jazykové zkoušky KET for schools a PET for schools. Naši žáci již v osmé třídě úspěšně skládají zkoušku PET, která je na úrovni maturitní zkoušky!

Věnujeme se mimo jiné také ochraně přírody, výchově dětí ke zdraví a ohleduplnosti ke svému okolí. Pořádáme pravidelný sběr víček, recyklohraní, třídění papíru a organizujeme v průběhu školního roku různé besedy, projektové vyučování a exkurze. Na těchto programech spolupracují např. Ostravské městské lesy, Hnutí Duha, sdružení Vita, popř. si je připravují sami učitelé v rámci třídního či celoškolního projektu.

Během školního roku je naším největším KNOW HOW: „VŠICHNI SE ZNÁME!“

Všichni učitelé, včetně vedení školy, znají všechny děti.

Máme PRIMA hodiny
Hodiny s třídními učiteli (předmět „prima činnosti“) – tento čas je primárně určen k výtvarnému a hudebnímu zpracování projektů, přípravě koncertů, k návštěvě divadel a výstav, ale také ke zkvalitnění třídních vazeb mezi učitelem a třídou a mezi žáky navzájem.

Máme PRIMA projekty
Tradice i novinky v oblasti projektového vyučování, kde formou zábavy a hry se děti nejen učí, ale hlavně upevňují týmovou spolupráci a rozvíjí vlastní kreativitu a osobnost. Cílem některých projektů je zapojit také rodiče.

Máme PRIMA besedy
Besedy v oblastech: certifikovaná výuka dětských práv, preventivní programy Obecní policie a Policie České republiky, odborná sexuální výchova pod vedením Mudr. Marie Fridrichové, preventivní programy exeterních společností a občanských sdružení.

Máme PRIMA konzultace
Jde o pravidelné konzultace, při kterých mají rodiče každý týden možnost konzultovat problémy svých dětí s učiteli i vedením školy.

Další aktivity v rámci školního roku:

Kromě podnětné výuky, široké nabídky kroužků, výuky v terénu, se v našem každoročním kalendáři objevují rozmanité aktivity pro děti i jejich rodiče.

Konkrétní akce najdete v našem KALENDÁŘI AKCÍ