Kdo jsme a jak učíme

Kdo jsme a jak učíme

Jsme první soukromou základní školou na Moravě, a to již od roku 1992, kdy nás zařadilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do sítě škol.

Máme více než 28 let zkušeností na poli vzdělávání dětí, moderní a podnětné prostředí a kvalitní pedagogy.

Do naší školy dojíždí přibližně 160 žáků z celé Ostravy a přilehlého okolí. Nejsme tudíž klasickou spádovou školou. Jako u jedné z mála škol v republice je začátek výuky posunut na 8.30 hodin, aby se  všichni žáci mohli dopravit bez zbytečných ranních stresů.

Děti jsou do školy zařazovány na základě výběru, prováděného týmem zkušených pedagogů. Celkové pojetí pedagogicko výchovné práce školy vychází z pozitivní motivace žáků i pedagogů.

Patříme mezi 10% nejúspěšnějších základních škol v republice. Řízení školy, podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve škole jsou kontrolními orgány opakovaně hodnoceny jako nadprůměrné.

Úspěchy školy nás zavazují k tomu, abychom do budoucna kvalitu školy nejen udrželi, ale také rozvíjeli a pružně reagovali na změny, které s sebou rychle se vyvíjející společnost přináší.

Z historie

Svou činnost jsme zahájili v září 1992 přípravným ročníkem pro předškolní děti (PRIMApřípravka). V září 1993 jsme otevřeli 1. ročník základní školy a poté se škola začala každoročně rozšiřovat o další třídu. Soukromá základní škola sídlila tři roky v pronajatých prostorách v Ostravě-Zábřehu. Zřizovatelka školy Mgr. Miroslava Gacková intenzivně sháněla vhodný objekt, který by splňoval požadavky provozu. Příležitostí se stala možnost odkoupení téměř stoleté budovy mateřské školy ÚMOb Vítkovice. Po zdařilé a rozsáhlé rekonstrukci v roce 1995 získala škola nadstandardně vybavené prostory sledující vedle funkčnosti i nároky na estetiku prostředí. V roce 1997 přešla PRIMAškola z fyzické na právnickou osobu a stala se společností s ručením omezeným.

Do budoucnosti

Pro budoucí rozšíření školy byla vypracována projektová dokumentace na novou přístavbu. Přístavba školy započala I. etapou z vlastních finančních zdrojů v červenci 2007. Plánovány jsou ještě další 2 etapy výstavby nových prostor školy.

Máme v plánu zřídit:

 • nové prostory pro sportování
 • hudební zkušebnu a nahrávací studio
 • výtvarný ateliér pro žáky i zájemce z řad rodičů a veřejnosti
 • dětskou skupinu

Jak učíme

Při vyučování používáme činnostní metody a organizační formy, zejména pak projektovou metodu, skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat svou učební činnost.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému žákovi. Také proto je v jednotlivých třídách nižší počet žáků. Umíme přizpůsobit podmínky ke vzdělání nejen pro mimořádně nadané žáky a žáky se specifickými potřebami, ale také pro vrcholové sportovce a nadějné umělce. Těmto žákům vytváříme individuální plány a pracujeme s nimi nad rámec vyučovacích hodin v edukačních skupinách.

Díky využívání efektivních vzdělávacích metod a forem práce, a také díky menšímu počtu žáků ve třídách stíháme vše ve škole a nepotřebujeme žáky ani rodiče zatěžovat písemnými domácími úkoly. Dodržujeme pravidlo, že „víkend a prázdniny slouží k odpočinku!“

Spolupracujeme s Centrem nadání a s mezinárodní společností pro talent a nadání Echa a jsme zařazeni mezi několik málo partnerských škol MENSY ČR z celé České republiky, které splňují náročné požadavky na práci s nadanými dětmi.

V rámci výuky angličtiny a anglického klubu pořádá naše škola také pravidelnou přípravu na britské zkoušky. Spolupracujeme s autorizovaným centrem mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English a nabízíme dětem možnost vykonat nejen jazykové zkoušky Cambridge pro děti (YLE), ale také jazykové zkoušky KET for schools a PET for schools. Naši žáci již v osmé třídě úspěšně skládají zkoušku PET, která je na úrovni maturitní zkoušky!

V rámci vyučování nabízíme

 • nadstandardní komunikaci mezi školou a rodiči, možnost konzultace s učiteli každý týden
 • vlastní systém hodnocení se zaměřením na sebehodnocení žáků
 • práci s moderními pomůckami (IPADy a interaktivní tabule)
 • výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka (již od přípravného ročníku), rodilý mluvčí, posílená hodinová dotace)
 • výuku matematiky podle prof. Hejného*
 • psaní nevázaným písmem
 • moderní formu výuky hudební výchovy
 • alternativní tělesnou výchovu (lyžování, snowboard, cyklistika, golf, plavání, in-line bruslení, squash)
 • psaní na počítači „všemi deseti“ od 4. třídy
 • široký výběr zájmových činnosti a kroužků pro žáky
 • intenzivní přípravu ke zkouškám na střední školy v 8. a v 9. třídě
 • přípravný ročník pro předškolní děti v odpoledních hodinách 1x týdně – PRIMApřípravka

V rámci školního provozu nabízíme:

 • celodenní provoz od 7:00-16:15
 • začátek vyučování posunut na 8:30 hod.
 • stravování v budově školy
 • provoz ranního i odpoledního školního klubu
 • příjemné a moderní klima školy, vlastní budovu

* Učíme matematiku podle metody profesora Hejného: http://www.h-mat.cz/ (stránky prof. Hejného a jeho týmu)

Zajímavé odkazy

PŘÍRUČKA MATEMATIKY PROF. HEJNÉHO PRO RODIČE
KE STAŽENÍ (pdf)