Přihláška

Políčka označená * jsou povinná

1. Základní údaje

(adresa)


Matka

(jméno, příjmení, titul)


Otec

(jméno, příjmení, titul)


(rok narození)


2. Zdravotní údaje

(např. užívání léků, brýle, omezení v TV apod.)


3. Další údaje

(např. vyrovnanost, přecitlivělost, zlozvyky, neurotické projevy)

projevy), zájmy dítěte (doma i v kroužcích - sport, hudba, výtvarné činnosti, jazyky apod.)

Vyberte

INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ PODÁVAJÍ PŘIHLÁŠKU DO PRIMAPŘÍPRAVKY:
Docházka do PRIMA přípravky je dobrovolná a spadá do režimu odpoledních zájmových činností. Docházka může být kdykoliv ukončena, a to jak ze strany rodičů, tak i ze strany školy.

Při předávání osobních údajů subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679. Právo subjektů údajů na ochranu a přístup k osobním údajům je zaručeno.