řekli o nás

ATMOSFÉRA

 • Učíme v podnětném a zdravém prostoru.
 • Nabízíme bezpečné prostředí a rodinný přístup.
 • Vedeme žáky k individuálnímu rozvoji i k týmové spolupráci.

TRADICE

 • Na poli vzdělání jsme již více než 30 let.
 • Předáváme ověřené znalosti a dovednosti.
 • Vedeme k úctě k místu, kde jsme se narodili.

METODY

 • Podporujeme silné stránky žáků a posilujeme jejich slabé stránky.
 • Jsme otevřeni moderním trendům vzdělávání.
 • Připravujeme děti na život v kosmopolitním světě.

KOMPLEXNÍ ROZVOJ

 • Aby žáci věděli, proč se učí.
 • Aby žáci chodili do školy rádi.
 • Aby se každý učil podle svých schopností.

chci vědět více

Fotogalerie

Všechny aktuality