Komplexní rozvoj

Při výuce stavíme na 3 pilířích, které vystihují směřování naší školy. Soustředíme se na to, aby žáci chodili do školy rádi, to znamená, aby si ATMOSFÉRU školy zamilovali a rádi se do školy vraceli a rozvíjeli v ní své schopnosti. Dále klademe důraz na to, aby žáci věděli, proč se učí, to znamená, že pracujeme s vnitřní motivací žáků a jejich směřováním v životě. Žáci si pak často sami uvědomí, co je pro ně důležité a čemu se chtějí věnovat. Díky tomu pak také mnozí z nich učí snáze a s radostí a mají větší úspěchy. Škola si tak zachovává dlouholetou TRADICI v nadprůměrném hodnocení jak ze strany odborníků, tak i samotných rodičů a dětí. Dalším důležitým pilířem je pak zaměření na to, aby se každý žák učil podle svých schopností. K žákům PŘÍSTUPUJEME individuálně. Podporujeme jejich silné stránky a zároveň posilujeme jejich slabší stránky.

PRIMAškola si tak klade za cíl nabídnout všem svým žákům komplexní rozvoj, podpořit jejich kvality a připravit je na další vzdělání a život v moderní společnosti.