Tradice

Na poli vzdělávání jsme již více jak 20 let. Zaměstnáváme kreativní a dynamický tým pedagogů s nižším věkovým průměrem. Řízení školy, podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve škole jsou kontrolními instuticemi opakovaně hodnoceny jako nadprůměrné. Disponujeme zcela bezpečným školním prostředím bez výskytu sociopatologických jevů. Máme profesionálně zpracovanou problematiku prevence drog a prevence nežádoucího chování u dětí a mládeže.

Naše škola se pravidelně účastní celostátních i regionálních soutěží, ve kterých se děti velmi dobře prezentují a získávají přední umístění v anglickém jazyce, výtvarných činnostech, zpěvu, ale i v přednesu. Výborných výsledků žáci dosahují v celostátním projektu KALIBRO. Tyto testy umožňují nejen sebehodnocení školy na základě získaných výsledků, ale především jde o možnost srovnání s ostatními školami z republiky. Naše škola se vždy řadí do nejvýše ohodnocené skupiny. Můžeme tak říci, že patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v republice.