Metody

Naše škola je zařazena mezi několik málo partnerských škol MENSY ČR, které splňují náročné požadavky na práci s nadanými dětmi. Nadaným dětem věnujeme nadstandartní péči (spolupráce s Centrem nadání a s mezinárodní společností pro talent a nadání Echa). Zároveň se ale snažíme podporovat jejich slabší stránky. Pro předškolní děti máme přípravný ročník „PRIMApřípravka“ a žáky 8. a 9. třídy systematicky připravujeme ke zkouškám pro vstup na střední školy.

Děti se u nás učí anglicky již od přípravného ročníku. V rámci výuky angličtiny máme také rodilého mluvčího a rozšířené hodinové dotace a pořádáme pravidelnou přípravu na britské zkoušky. Spolupracujeme s autorizovaným centrem mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English a nabízíme dětem možnost vykonat nejen jazykové zkoušky Cambridge pro děti (YLE), ale také jazykové zkoušky KET for schools a PET for schools. Naši žáci již v osmé třídě úspěšně skládají zkoušku PET, která je na úrovni maturitní zkoušky!

Matematiku se učíme podle metody profesora Hejného. Žáci píší nevázaným písmem a pravidelně pracují s IPADy. Na škole se také věnujeme alternativní tělesné výchově (lyžování, snowboard, cyklistika, golf, in-line bruslení, plavání, squash, badminton). Hudební činnosti se u nás vyučují akční moderní metodou, která je založena na aktivním muzicírování žáků a využití atraktivních hudebních nástrojů jako jsou bicí, djembe, kytara, keyboard…)

Klademe důraz na menší počet žáků ve třídě a na vlastní systém hodnocení žáků zaměřený na jejich sebehodnocení. Jsme moderní školou, která jde ruku v ruce s moderními trendy vzdělávání.